logo

Holocaust

I. - úvodní informace
Název:
Holocaust
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení žáků s tématem holocaustu [Zodpoví otázky]
  • Poučení pro dnešek - odmítání násilí a antisemitismu [Rozhovor se žáky na téma odlišnosti, nadřazenosti, rovnocennosti lidí]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se seznámí s několika anglic. pojmy k tématu [Společné opakování, nácvik výslovnosti, vyřešení úkolu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vyhledávání pojmů ve Slovníku cizích slov
  • Beseda s lektorem, multimediální projekce
  • Film: Nicholas Winton - Síla lidskosti
Učební pomůcky:
Slovník cizích slov
obrazový materiál (Winton, Wiesenthal, Eichmann)
počítač, projektor
kniha M. Mináče, J. Tomise: Nickyho rodina

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem několika následujících hodin.
Hlavní část
1. hodina: práce se slovníkem cizích slov. Žáci vyhledávají pojmy např. holocaust, genocida, militarismus...
2. beseda s lektorem, promítání, pracovní list. ( Vzdělávací projekt Centra vzdělávání a dialogu ICEJ).
3. filmové představení Nicholas Winton - Síla lidskosti (v rámci vzdělávacího programu Loterie života).
Výuka probíhá v českém jazyce, žáci obdrží slovní zásobu k tématu.
Závěr
Na závěr celého tématu shrnující rozhovor se žáky, shrnující úkoly. Žáci si zapíší do sešitu anglická slova: holocaust, militarism, genocide.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zákazybans ikona zvuk
ŽidJew ikona zvuk
Židéthe Jews ikona zvuk
pronásledovatpersecute ikona zvuk
norimberské zákonyThe Nuremberg Laws ikona zvuk
žlutá hvězdayellow star ikona zvuk
koncentrační táborconcentration camp ikona zvuk
lidská rasahuman race ikona zvuk
transporttransport ikona zvuk
zákazban ikona zvuk
gestapoGestapo ikona zvuk
vyhlazovací koncentrační táborextermination concentration camp ikona zvuk
tábory nucených pracílabour camps ikona zvuk