logo

Atentát na Heydricha

I. - úvodní informace
Název:
Atentát na Heydricha
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s příčinami, průběhem a důsledky atentátu na Heydricha [Žáci vyřeší úkol (najdi dvojice): pojmy, fakta a data k tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se seznámí s anglickými výrazy k tématu [Žáci společně a jednotlivě opakují , poté se vzájemně vyvolávají a zadávají si slova]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce žáků s pracovním listem
Učební pomůcky:
pracovní list pro žáky
obrazový materiál - Lidice, Heydrich
úkol na shrnutí (najdi dvojice)
učebnice
anglická slova na nalepení do sešitu

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem, organizační záležitosti. Vysvětlení práce s pracovním listem (v českém jazyce).
Hlavní část
Žáci pracují samostatně podle pokynů učitele. Učitel sleduje čas, posouvá žáky k dalšímu kroku v pracovním listu.
Závěr
Žáci zodpoví otázky učitele a otázky v učebnici. Ověří si svoje poznatky splněním úkolu "Najdi dvojice" a ke správným dvojicím (v českém jazyce) přiřadí vhodné anglické výrazy z nalepené kopie se slovíčky. Lze rovněž úkol "najdi dvojice", v němž žáci přiřazují události a data, upravit přímo pro potřeby CLIL výuky - žáci budou přiřazovat anglické a české pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
protektorátprotectorate ikona zvuk
pátá kolonafifth column ikona zvuk
úkrytshelter ikona zvuk
poprava, popravyan execution, executions ikona zvuk
granátgrenade ikona zvuk
trestypunishment ikona zvuk poznamka
atentátník, atentátníciassassin, assassins ikona zvuk
gestapoGestapo ikona zvuk
protektorát Čechy a MoravaProtectorate of Bohemia and Moravia ikona zvuk
zradabetrayal ikona zvuk
protektorátní totalitaprotectorate totality ikona zvuk
terorterror ikona zvuk
trest smrti, tresty smrtideath penalty ikona zvuk