logo

Formování protihitlerovské koalice

I. - úvodní informace
Název:
Formování protihitlerovské koalice
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Napadení SSSR.Tři směry německého útoku. [Žáci objasní příčiny rychlého postupu Německa.]
  • Vznik protihitlerovské koalice [Zodpoví otázky v učebnici]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se seznámí s 8 pojmy k danému tématu. [Slova společně a jednotlivě opakují, poté využívají v průběhu hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka.
  • Práce s učebnicí a dějepisným atlasem
  • Samostatná práce žáků
Učební pomůcky:
dějepisný atlas
učebnice
natištěná anglická slova
nakopírované úkoly pro samostatnou práci

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem hodiny. Organizační záležitosti.Zopakování předchozího učiva: samostatná práce žáků, splnění úkolu: Vyber správnou odpověď ANO-NE k tématu odboj v protektorátě.U toho zopakování anglických pojmů - protektorát, kolaborant, válka, armáda ...
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce, Žáci sledují situaci v dějepisném atlase. Anglické pojmy k tématu dostanou natištěné, nalepí si je k zápisu z hodiny.
Závěr
Shrnutí nových a systematizace starších poznatků o průběhu války. Procvičení slovíček. Ověřování i v úvodu následující hodiny formou jednoduché křížovky, do které doplňují anglické pojmy k tématu válka a okupace.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
východní frontaEast Front ikona zvuk
západní frontaWest Front ikona zvuk
armádaarmy ikona zvuk
spoluprácecooperation ikona zvuk
okupaceoccupation ikona zvuk
mezinárodní konferenceinternational conference / congress ikona zvuk
SpojenciAllies ikona zvuk
útokattack ikona zvuk
porážkadefeat ikona zvuk
kapitulacesurrender ikona zvuk
sovětské RuskoSoviet Russia ikona zvuk
vyzbrojováníarmament ikona zvuk
koalicecoalition ikona zvuk
obranadefence ikona zvuk
bitvabattle ikona zvuk
vítězstvívictory ikona zvuk
vojsko, vojskaan army, armies ikona zvuk poznamka
letecká válkaair war ikona zvuk
blesková válkablitzkrieg ikona zvuk
směr útokuthe direction of attack ikona zvuk