logo

Příčiny vzniku totalitních režimů

I. - úvodní informace
Název:
Příčiny vzniku totalitních režimů
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s příčinami vzniku totalitních režimů [vyjmenuje příčiny vzniku totalitních režimů]
  • uvědomit si souvislosti mezi jednotlivými historickými událostmi [pokusí se vystihnout souvislosti mezi jednotlivými historickými událostmi]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s pojmy souvisejícími s obsahem hodiny [žák v závěru hodiny doplní tabulku pojmů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • diskuse
Učební pomůcky:
tabulka s pojmy

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, téma hodiny)
- písemná práce - opakování učiva minulých hodin
Hlavní část
Příčiny vzniku totalitních režimů
- výklad o příčinách vzniku totalitních režimů prokládáme prvky diskuse a otázkami (zejména tam, kde odkazujeme na dřívější učivo)
- průběžně píšeme na tabuli zápis, který si žáci poznačí do sešitu
- vybrané pojmy uvedeme taky v angličtině a zapíšeme je na tabuli odlišnou barvou
Závěr
- v rámci opakování v závěru hodiny vyplní žáci tabulku pojmů, se kterými se v hodině setkali, některé překládají do angličtiny, jiné zase z angličtiny do češtiny (podle náročnosti)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ItálieItaly ikona zvuk
nespokojenost obyvateldissatisfaction of the population ikona zvuk
světová hospodářská krizeworld economic depression, crisis ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
mírové smlouvypeace treaties ikona zvuk
Svaz sovětských socialistických republikSoviet Union ikona zvuk
nezaměstnanostunemployment ikona zvuk
důvodreason ikona zvuk
totalitní režim, totalitní režimytotalitarian regime, totalitarian regimes ikona zvuk
vinaguilt ikona zvuk
propagandapropaganda ikona zvuk