logo

Sovětský svaz

I. - úvodní informace
Název:
Sovětský svaz
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopí obsah slova komunismus [vysvětlí pojem komunismus]
  • seznámí se s rysy komunistického režimu v Sovětském svazu ve 20. a 30. letech 20. století [popíše rysy komunistického režimu v Sovětském svazu ve 20. a 30. letech 20. století]
  • seznámit se s rolí J. V. Stalina [vysvětlí, jaký vliv měl J. V. Stalin na sovětský režim]
Jazykové cíle a ověření:
  • porozumění klíčovým pojmům hodiny [zapíše správně nadpis hodiny do sešitu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s fotografií
  • práce s karikaturou
Učební pomůcky:
ppt prezentace

Popis hodiny
Úvod
Klasický začátek hodiny - pozdrav, zápis do třídní knihy
Opakování učiva minulé hodiny - znaky totalitních režimů
Místo klasického seznámení s obsahem hodiny, promítneme žákům slide, na kterém jsou napsány klíčové pojmy dnešní hodiny. Žáci mají za úkol z pojmů vyčíst, kterého státu a kterého režimu se bude dnešní hodina týkat, a zapsat si to jako nadpis do sešitu. Dále mají za úkol pokusit se přeložit zbylé klíčové pojmy.
Hlavní část
Dále hodina pokračuje klasickým způsobem. Výklad o Sovětském svazu je prokládán zápisem, promítáním ppt prezentace v českém jazyce, prací s karikaturou.
Závěr
V závěru vyzveme žáky, aby klíčové pojmy hodiny přeložili zpět z češtiny do angličtiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
RuskoRussia ikona zvuk
Svaz sovětských socialistických republikSoviet Union ikona zvuk
trpět hladomoremsuffer from famine ikona zvuk
zaostalýunderdeveloped ikona zvuk
strachfear ikona zvuk
diktátor, diktátořia dictator, dictators ikona zvuk
diktaturadictatorship ikona zvuk
likvidaceliquidation ikona zvuk
kolektivizace zemědělstvíthe collectivization of agriculture ikona zvuk
komunismuscommunism ikona zvuk