logo

Nová evropská velmoc - Prusko

I. - úvodní informace
Název:
Nová evropská velmoc - Prusko
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pruské království za Fridricha II. [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • války a násilné rozšiřování Pruska [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, dataprojektor, dějepisný atlas, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.


Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prusko-rakouská válkaAustro-Prussian War ikona zvuk
PruskoPrussia ikona zvuk
východní NěmeckoEast Germany ikona zvuk
západní NěmeckoWest Germany ikona zvuk
sjednocení Německaunification of Germany ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
velmocgreat power ikona zvuk
koloniální velmoccolonial great power ikona zvuk
shodné rysy velmocícommon characteristics of Great powers ikona zvuk
maloněmecká koncepceLesser German solution ikona zvuk
velkoněmecká koncepceGreater German solution ikona zvuk