logo

Rusko za Kateřiny II

I. - úvodní informace
Název:
Rusko za Kateřiny II
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • utužení nevolnictví [ověření s využitím interaktivních testů]
  • myšlenky osvícenství a modernizace ruské říše [ověření s využitím interaktivních testů s audio odkazy]
  • výboje do Černomoří a Polska [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky česky i přiměřeně anglicky.
Cíl hodiny, česky i anglicky.
Hlavní část
Výuka česky, podstatné české výrazy (slovní zásoba k tématu)i anglicky.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Shrnutí učiva česky; k českým vybraným výrazům anglické ekvivalenty - využití interaktivního testu.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
osvícenecký absolutismusenlightened absolutism ikona zvuk
ruská carevna Kateřina II. VelikáRussian czarina Catherine the second (Catherine the Great) ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
RuskoRussia ikona zvuk
absolutistický státabsolutist state ikona zvuk
absolutistická mocabsolutist power ikona zvuk
carský absolutismusTsarist absolutism ikona zvuk
absolutistická vládaabslutist reign / government ikona zvuk
absolutismusabsolutism ikona zvuk
ruský absolutismusRussian absolutism ikona zvuk
hospodářstvíindustry ikona zvuk
přeměna hospodářstvíeconomy transformation ikona zvuk