logo

Svět v 70. a 80. letech

I. - úvodní informace
Název:
Svět v 70. a 80. letech
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vývojem ve světě a s krizovými oblastmi, uvolňováním napětí [Žáci vyhledají na mapě a vyjmenují krizové oblasti. Objasní příčiny.]
Jazykové cíle a ověření:
  • 5 anglických výrazů k tématu [Žáci společně opakují, samostatně čtou, snaží se zapamatovat. Řeší úkol na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí a atlasem
  • power point prezentace
Učební pomůcky:
učebnice, mapa, atlas, obrazový materiál, power pointová prezentace k této době: Československo v období totality. III. odboj. Vydal: euroDIDACT, Olomouc 2008. (nelze volně šířit)

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem hodiny (hodin). Organizační záležitosti.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce, je doplněna vhodnou slovní zásobou k tématu. Prezentace sleduje období od roku 1948 do pádu totality a poté až po rozdělení Československa. Lze ji využít k několika dějepisným kapitolám. Obsahuje dobové materiály, fotografie, portréty. Události v Československu jsou představeny v kontextu se světovými dějinami. Prezentaci nelze volně šířit.
Závěr
Shrnutí nových poznatků. Zopakování slovní zásoby, připomenutí i starších vhodných slov. Soutěž mezi žáky (chlapci x děvčata).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krize systémucrisis of the system ikona zvuk
rozvojové státydeveloping countries ikona zvuk
třetí světthird world ikona zvuk
Evropské hospodářské společenstvíEuropean Economic Community ikona zvuk
omezení jaderných zbraníreduction of nuclear weapons ikona zvuk
spoluprácecooperation ikona zvuk
politika uvolňovánípolicy of "melting" ikona zvuk
dekolonizacedecolonisation ikona zvuk
terorismusterrorism ikona zvuk
politika nového myšlenípolicy of "new thinking" ikona zvuk
uvolňování napětítension relaxation ikona zvuk
mezinárodní politikainternational politics ikona zvuk
zahraniční politikaforeign policy ikona zvuk
lidská právahuman rights ikona zvuk
hospodářská krizeeconomic crisis ikona zvuk
ohnisko napětíthe hotbed of strained relations ikona zvuk
kolektivní bezpečnostcollective security ikona zvuk
vnitřní politikahome affairs ikona zvuk