logo

Znaky totalitních systémů

I. - úvodní informace
Název:
Znaky totalitních systémů
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Co je to totalitní režim. [Žák vysvětlí, co je to totalitní režim.]
  • Znaky totalitních režimů. [Žák vyjmenuje a vysvětlí znaky totalitních režimů.]
  • Základní typy totalitních režimů. [Žák vyjmenuje jednotlivé totalitní režimy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Ukázat podobnost mnoha slov v AJ a ČJ. [Žák přeloží některé anglické výrazy, aniž by je znal z cizího jazyka.]
  • Překlad pomocí klíčových slov. [Žák pochopí a zapíše základní význam textu, aniž by znal všechna slovíčka.]
  • Anglické ekvivalenty pro nejznámější totalitní režimy. [Žák vyjmenuje jednotlivé totalitní režimy v cizím jazyce.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve dvojicích - práce s ppt prezentací
  • frontální výuka - společné vyvozování informací z ppt prezentace
Učební pomůcky:
ppt prezentace
archy papíru do dvojic

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, téma hodiny)
- opakování učiva minulé hodiny - světová hospodářská krize-učitel klade otázky, žáci stručně a výstižně odpovídají
Hlavní část
Znaky totalitních režimů
- učitel rozdělí žáky do dvojic
- učitel vysvětlí způsob práce ve dvojicích a způsob pořízení zápisu z hodiny (viz níže)
- žáci mají na jednotlivých slidech uvedeny části anglické definice totalitních režimů ze stránek wikipedia.org, pod textem je vždy otázka, na kterou mají na základě přečtení textu a přeložení klíčových slov odpovědět. Po vypršení času následuje společná kontrola zjištěných informací. Poté (pro případ, že ne všichni žáci anglickému textu dostatečně rozuměli) v ppt prezentaci necháme naběhnout český text, který si žáci opíší do sešitu. Stejným způsobem pokračujeme dále.
- na závěr necháme žáky, ať se pokusí vyjmenovat totalitní režimy. Následuje slide s českým a anglickým ekvivalentem pro názvy totalitních režimů a jejich příslušníky. Tento slide necháme žáky jako jediný opsat i s anglickými výrazy.
Závěr
- opakování znaků totalitních režimů a doplňující otázky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
možnost omezení práv a svoboda possibility to restrict rights and freedom ikona zvuk
svoboda slovafreedom of speech ikona zvuk
fašismusfascism ikona zvuk
komunistéCommunists ikona zvuk
politický systémpolitical system ikona zvuk
nacismusnazism ikona zvuk
nacistaNazi ikona zvuk
veřejný životpublic life ikona zvuk
totalitní režim, totalitní režimytotalitarian regime, totalitarian regimes ikona zvuk
svoboda shromažďováníthe freedom of association ikona zvuk
propagandapropaganda ikona zvuk