logo

Vytvoření totalitního systému v ČSR

I. - úvodní informace
Název:
Vytvoření totalitního systému v ČSR
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s postupem komunistů, který vedl k vytvoření totality, zestátňování, postup vůči oponentům [Žák objasní kroky po únoru, které vedly k totalitě. Vyjmenuje známé oběti režimu]
Jazykové cíle a ověření:
  • 5 anglických výrazů k tématu [Žáci společně i jednotlivě opakují, v následujících hodinách řeší úkoly]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • práce s učebnicí
  • Power Point prezentace k tématu 50. let:: Československo v období totality. III. odboj. Vydal euroDIDACT, Olomouc 2008
Učební pomůcky:
učebnice
obrazový materiál
power pointová prezentace: Československo v období totality. III. odboj. Vydal euroDIDACT, Olomouc 2008. Nelze dále přenášet
lístky s anglickými slovy

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti, seznámení s tématem příštích hodin.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Je doplněna anglickými výrazy, které jsou v průběhu hodiny lepeny na tabuli a slouží k závěrečnému shrnutí a zopakování učiva. Stejná slova si zapisují žáci do svých sešitů. Sledují prezentaci o únoru 1948 a 50. letech v ČSR.
Závěr
Shrnutí učiva. Využití osnovy z anglických slov - tvoří oporu, nápovědu při závěrečném opakování učiva.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oběťvictim ikona zvuk
totalitatotalitarian regime ikona zvuk
měnová reformacurrency reform ikona zvuk
zestátněnínationalisation ikona zvuk
znárodněnínationalisation ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
soudycourts ikona zvuk
totalitní režim, totalitní režimytotalitarian regime, totalitarian regimes ikona zvuk
procesprocess ikona zvuk
terorterror ikona zvuk
politické procesypolitical trials ikona zvuk
abdikace prezidenta Benešeabdication of President Beneš ikona zvuk