logo

OSN, NATO

I. - úvodní informace
Název:
OSN, NATO
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - seznámit žáky s okolnostmi vzniku OSN [- žák vysvětlí okolnosti vzniku OSN]
  • - seznámit žáky s cíli a fungováním OSN [- žák popíše cíle OSN a způsob jejího fungování]
  • - aktuální působení jednotek OSN [- žák najde místa, kde působí jednotky OSN a vysvětlí proč]
Jazykové cíle a ověření:
  • - přiřazování anglických názvů organizací OSN k jejich zkratkám [- žák přiřadí angl. názvy organizací OSN k jejich zkratkám]
  • - překlad anglických názvů organizací OSN [- žák přeloží názvy organizací OSN]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • - výklad
  • - samostatná práce
Učební pomůcky:
papíry se zkratkami a anglickými názvy
internet (lze vyřešit zadáním domácího úkolu)

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, téma hodiny)
- seznámení žáků s obsahem hodiny
- stručné opakování minulého učiva
Hlavní část
- výklad o okolnostech vzniku OSN, fungování atd.
- rozvojové cíle OSN - debatujeme s žáky, co by ještě doplnili, zda všemu rozumí
- žáci dostanou do dvojic papír velikosti A4, na kterém jsou vytištěny zkratky i úplné názvy organizací OSN, jejich úkolem je k sobě přiřadit a pokusit se o překlad; práci společně zkrontrolujeme, můžeme se žáků také zeptat, jestli se už s některou zkratkou setkali, co o těch organizacích ví apod.
Závěr
- za domácí úkol mají žáci zjistit, kde v Evropě a ve světě působí jednotky OSN a proč (mají vybrat pouze některá místa)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ochranaprotection ikona zvuk
zdravíhealth ikona zvuk
vzděláníeducation ikona zvuk
mezinárodní organizaceinternational organisation ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk
OSNThe United Nations Organization (UNO) ikona zvuk
finanční prostředky (fondy)funds ikona zvuk
sílaforce ikona zvuk
národnation ikona zvuk