logo

Únor 1948

I. - úvodní informace
Název:
Únor 1948
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se skutečnostmi, které vedly k převratu v únoru 1948 [Žák objasní postup krize v r. 1948]
Jazykové cíle a ověření:
  • 5 anglických výrazů k tématu [Žáci společně i jednotlivě opakují slovíčka, sami je čtou. Poté hra magický čtverec]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s učebnicí
  • samostatná práce s pracovním listem
Učební pomůcky:
učebnice
pracovní list k tématu
nakopírovaná slovíčka k nalepení do sešitu

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti, seznámení s tématem hodiny/hodin. Seznámení s postupem práce.
Hlavní část
Žáci samostatně studují text v učebnici a za jeho pomoci řeší úkoly v pracovním listu. Výuka probíhá v českém jazyce. Žáci obdrží kopie se slovíčky a nalepí si je do sešitu.
Závěr
Žáci zodpoví otázky za textem, vyjmenují postupně jednotlivé kroky převratu v únoru 1948. Opakují vhodná slova i z předchozích kapitol, případně hodin angličtiny. Poznávají naučenou slovní zásobu ve hře magický čtverec. Jedná se o čtverec složený z 3x3 čtverečků, ve kterém se skrývá anglické slovo o 9 písmenech. Ta jsou různě přeházená. Vyhrává ten žák, který jako první odhalí skryté slovo a správně anglicky je zapíše.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krize systémucrisis of the system ikona zvuk
vládagovernment ikona zvuk
totalitatotalitarian regime ikona zvuk
generální stávkageneral strike ikona zvuk
znárodněnínationalisation ikona zvuk
stávkastrike ikona zvuk
manifestacemass meeting, demonstration ikona zvuk
komunistéCommunists ikona zvuk
totalitní systém, totalitní systémya totalitarian system, totalitarian systems ikona zvuk
abdikace prezidenta Benešeabdication of President Beneš ikona zvuk