logo

Charakteristické znaky druhé světové války

I. - úvodní informace
Název:
Charakteristické znaky druhé světové války
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - charakteristické rysy 2WW [- žák pojmenuje charakteristické znaky 2WW]
  • - zamyšlení se nad válkou jako takovou [- žák vyjádří svůj názor na jednotlivé citáty o válce]
Jazykové cíle a ověření:
  • - překlad krátkého autentického textu [- žák přeloží citáty o válce z anglického do českého jazyka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
  • výklad
  • diskuse
Učební pomůcky:
ppt prezentace s citáty

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování učiva minulých hodin (konec druhé světové války, osvobození ČSR) - učitel klade otázky, žáci co nejvýstižněji odpovídají
Hlavní část
charakteristické znaky druhé světové války - výklad doprovázený diskusí a zápisem do sešitu
- učitel vyzve žáky, aby se sami (na základě získaných znalostí a na základě srovnávání s dřívějšími válečnými konflikty) pokusili tyto znaky pojmenovat
- učitel klade návodné otázky, nechává žáky na sebe reagovat, tzn. působí jako "moderátor" diskuse
- učitel na závěr shrne názory žáků a vhodně je popřípadě přeformuluje pro zápis do sešitu
- učitel doplní znaky, které studenti opominuli
Závěr
reflexe problematiky války (nejen druhé světové)
- učitel na závěr nechá vybrané žáky vyjádřit svůj názor na druhou světovou válku
- celá hodina a také celé téma druhé světové války je uzavřeno promítnutím ppt prezentace se třemi citáty o válce - žáci si je opíší do sešitu a pokusí se o překlad (ten není třeba zapisovat); pokud nám zbude čas o jednotlivých citátech diskutujeme - například necháma vybrané žáky říci, který citát a proč je nejvíce zaujal; popřípadě se také zmíníme o autorech jednotlivých citátů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kámenstone ikona zvuk
druhá světová válkathe Second World War ikona zvuk
citátquotation ikona zvuk
porážkadefeat ikona zvuk
učit selearn ikona zvuk
mírpeace ikona zvuk
civilizacecivilization ikona zvuk
vítězstvívictory ikona zvuk
válka, válkywar ikona zvuk
zloevil ikona zvuk
bojfight ikona zvuk