logo

Druhá světová válka - další postup Německa

I. - úvodní informace
Název:
Druhá světová válka - další postup Německa
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • nastínit další vývoj druhé světové války [žák popíše další vývoj druhé světové války]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s dějepisnými atlasy
Učební pomůcky:
dějepisné atlasy, nástěnná mapa, ppt prezentace

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování učiva minulé hodiny(krátký test viz příloha)
Hlavní část
- ppt prezentace druhá světová válka na pohyblivé mapě - promítneme žákům prezentaci, aby si ve vizuální podobě uvědomili, jak moc bylo Německo ve svých útočných snahách úspěšné (doporučujeme pouze po část, kdy se vývoj války začíná obracet v neprospěch Německa); upozorníme žáky, že v prezentaci je drobná chyba (není zaznačen rozpad Československa na Slovenský stát a Protektorát Čechy a Německa), kdo z žáků na to přijde jako první, může být oceněn za práci v hodině
- práce s dějepisnými atlasy - žáci mají za úkol na základě prezentace a map v dějepisném atlase popsat, jaký byl další průběh války
- zjištěné informace jsou rozvíjeny formou výkladu učitele, jsou pokládány doplňující otázky, na něž hledají žáci odpovědi v atlasech
- zápis do sešitu - vybraná slova učitel přeloží do angličtiny - zdůrazní správnou výslovnost a na tabuli je zapíše odlišnou barvou
Závěr
- shrnutí, opakování klíčových momentů - učitel pokládá otázky, žáci odpovídají; pokud zbude více času lze tuto fázi zvládnout formou soutěže skupin:
a) dvě skupiny si pokládají navzájem otázky, učitel je pouze arbitrem - posuzuje adekvátnost otázek, správnost odpovědí
b) více skupin, učitel pokládá otázky, skupiny zapisují odpovědi, následuje vyhodnocení, skupina s více správnými odpověďmi vyhrává

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hraniceborder / frontier ikona zvuk
okupaceoccupation ikona zvuk
Nizozemíthe Netherlands ikona zvuk
FrancieFrance ikona zvuk
ŠvédskoSweden ikona zvuk
DánskoDanmark ikona zvuk
bitvabattle ikona zvuk
bojfight ikona zvuk
rozdělitdivide ikona zvuk
FinskoFinnland ikona zvuk