logo

Druhá světová válka - vypuknutí války

I. - úvodní informace
Název:
Druhá světová válka - vypuknutí války
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pojmenování příčin druhé světové války [žák se pokusí pojmenovat příčiny vypuknutí druhé světové války]
  • první fáze druhé světové války [žák popíše počáteční fáze druhé světové války]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • diskuse
Učební pomůcky:
nástěnná mapa, dějepisné atlasy

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování - nacismus, vývoj Německa do r. 1939 - učitel klade otázky, žáci odpovídají
Hlavní část
- výklad učitele o začátku druhé světové války - záminky a skutečné příčiny, napadení Polska, reakce Francie a Velké Británie, postup SSSR, pojmy blesková válka, podivná válka(vybrané pojmy učitel překládá), učitel během výkladu pracuje s nástěnnou mapou, žáci pracují s atlasem (vyhledávají, odpovídají na otázky)
- následuje zápis do sešitu, žáci jsou vyzváni, aby vybrané pojmy zopakovali v angličtině
Závěr
- v závěru hodiny rozdá učitel zadání domácího úkolu (Katyně - viz příloha)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
začátekbeginning ikona zvuk
ItálieItaly ikona zvuk
Spojené království Velké Británie a Severního Irskathe United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland ikona zvuk poznamka
druhá světová válkathe Second World War ikona zvuk
podivná válkaPhoney War ikona zvuk
RuskoRussia ikona zvuk
útokattack ikona zvuk
PolskoPoland ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
popravaexecution ikona zvuk
FrancieFrance ikona zvuk
blesková válkablitzkrieg ikona zvuk