logo

Druhá světová válka - projev W. Churchilla

I. - úvodní informace
Název:
Druhá světová válka - projev W. Churchilla
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - nastínit další vývoj druhé světové války [- žák popíše další vývoj druhé světové války]
  • - vysvětlit změnu přístupu Velké Británie k válce [- žák vysvětlí, jak se změnil postoj VB k 2WW]
  • - vyvozování informací z historického pramene [- žák pracuje s historickým pramenem a pokouší se z něj vyvozovat potřebné závěry]
Jazykové cíle a ověření:
  • - pracovat s autentickým cizojazyčným textem [- žák aktivně pracuje s cizojazyčným textem]
  • - vyvozování informací z textu [- žák získá z textu potřebné informace, přestože všemu nerozumí]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s historickým pramenem
Učební pomůcky:
projev W. Churchilla (anglická i česká verze)

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence,téma hodiny)
- stručné opakování učiva minulé hodiny
Hlavní část
- běžný výklad v českém jazyce - pokračování ve výkladu druhé světové války
- práce s anglickou verzí projevu W. Churchilla (Krev, slzy, dřina a pot - Blood,Tears,Toil and Sweat)
1)na začátku učitel uvede několik anglických výrazů/zeptá se na ně žáků (ministerský předseda, proslov, britský)
2)žáci se pokusí přeložit název projevu z anglického jazyka do českého
3)žáci mají za úkol přečíst anglickou verzi proslovu a vystihnout hlavní myšlenky (cílem není překlad doslovný, ale volný)
4)na základě tohoto projevu se žáci mají pokusit definovat změnu v přístupu Velké Británie k válce
Závěr
- za domácí úkol mají žáci přeložit či si najít překlad celého projevu a doplnit si tak to, čemu úplně nerozuměli

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slza, slzya tear, tears ikona zvuk
přečístread ikona zvuk
druhá světová válkathe Second World War ikona zvuk
válka v seděSitzkrieg ikona zvuk
ministerský předsedathe Prime Minister ikona zvuk
krevblood ikona zvuk
překlad, překladya translation, translations ikona zvuk
řečspeech ikona zvuk