logo

Obnova ČSR po válce

I. - úvodní informace
Název:
Obnova ČSR po válce
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s poválečným vývojem v ČSR, dekrety prezidenta, bojem o politickou moc [Žáci zodpoví otázky v učebnici, diskutují o důsledcích odsunu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s 6 anglickými výrazy k tématu [Vyřešení křížovky z anglických slov]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s ukázkami v učebnici
  • Frontální výuka
  • diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
kopie s anglickými slovíčky k nalepení do sešitu
křížovka

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem, organizační záležitosti, připomenutí dubnového výročí osvobození města Brna a rovněž Slavkova.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Je doplěna 6 anglickými výrazy, které si žáci přečtou, opakují a poté nalepí do sešitu. V závěru hodiny vyřeší křížovku. Další bude následovat v úvodu následující hodiny (hra "slovní fotbal", "na zamrzlíka")
Závěr
Shrnutí nových poznatků. Žáci zodpoví otázky v učebnici. Na základě textu v učebnici diskutují o průběhu a důsledcích odsunu Němců a Maďarů po válce. Vyřeší křížovku.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pomochelp ikona zvuk
pomoc potřebnýmhelp to the needy ikona zvuk
republika, republikya republic, republics ikona zvuk
politické stranypolitical parties ikona zvuk
odsun německého obyvatelstva z Československathe resettlement of the German population from Czechoslovakia ikona zvuk
vládní programgovernment policy / political platform ikona zvuk
dekrety prezidenta republikyteh Presidential decrees ikona zvuk
dvouletý plán obnovy hospodářstvía two-year plan of economic recovery ikona zvuk
dekrety prezidenta BenešePresident Beneš' decrees ikona zvuk