logo

Svět po válce

I. - úvodní informace
Název:
Svět po válce
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vývojem po válce, rozdělením Německa, potrestáním válečných zločinců [Žáci vysvětlí příčiny, které vedly k rozdělení Německa do okupačních zón, vyjmenují válečné zločiny, které byly souzeny v Norimberku a Tokiu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s 7 - 8 novými anglickými pojmy k tématu [Žáci společně i jednotlivě opakují, sami čtou a poté si slova nalepí do sešitů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s učebnicí
  • práce s dějepisným atlasem
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
učebnice
dějepisný atlas

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem hodiny (hodin), organizační záležitosti.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Je doplněna anglickými výrazy, které žáci společně i jednotlivě opakují a čtou, poté si je nalepí do sešitu. V průběhu hodiny využívají slova při výkladu a zařazují je do kontexu zápisu.
Závěr
Shrnutí nových poznatků, zopakování nových slov. Starší i nová slova si žáci zopakují vyřešením křížovek. Řešením křížovek jsou názvy dvou atomových bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
armádaarmy ikona zvuk
atomová bomba, atomová pumaatomic bomb ikona zvuk
jaderný výbuchatomic / nuclear blast / explosion ikona zvuk
síla výbuchuexplosion intensity ikona zvuk
mezinárodní konferenceinternational conference / congress ikona zvuk
trestpunishment ikona zvuk
kapitulacesurrender ikona zvuk
třetí konference spojeneckých představitelů v Postupimithe third conference of the Allies representatives in Potsdam ikona zvuk
potrestat válečné zločincepunish war criminals ikona zvuk
kapitulace Japonskathe surrender of Japan ikona zvuk
ztráty na životechcasualties ikona zvuk
Velká trojkathe Big Three ikona zvuk