logo

Vypuknutí druhé světové války

I. - úvodní informace
Název:
Vypuknutí druhé světové války
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopit příčiny vypuknutí druhé světové války [žák vyjmenuje agresivní kroky Německa, které vedly k vypuknutí války]
  • seznámit se s událostmi roku 1939 [žák zodpoví na otázky v učebnici]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglická slovní spojení se slovem válka [spojení zařadit do průběhu hodiny, dotazy na dřívější jazykové znalosti, domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s učebnicí
  • práce s dějepisným atlasem a mapou v učebnici
Učební pomůcky:
učebnice, dějepisný atlas

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, organizační povinnosti (třídní kniha, prezence)
Cíl hodiny, seznámení s prací s prvky CLIL.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Je doplněna v průběhu hodiny o anglická slovní spojení se slovem válka (světová, blesková, zákopová, podivná, válka vypukla). Žáci využívají své předchozí znalosti z hodin anglického jazyka a uvádějí další vhodná slova k tématu (nepřítel, kapitulace, názvy zúčastněných zemí...)
Závěr
Na závěr shrnutí učiva, žáci zodpoví otázky v učebnici. Vzájemně si zadávají anglické výrazy - "zkouší se". Následuje domácí úkol: najít další slovní spojení se slovem válka (občanská, jaderná, vlastenecká...)
Další hodinu procvičení učiva i výrazů formou křížovky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zákopová válkatrench warfare ikona zvuk
ItálieItaly ikona zvuk
armádaarmy ikona zvuk
druhá světová válkathe Second World War ikona zvuk
podivná válkaPhoney War ikona zvuk
třetí říšethe Third Reich ikona zvuk
útok na Polskoattack on Poland ikona zvuk
vůdceleader, chief ikona zvuk
koncentrační táborconcentration camp ikona zvuk
PolskoPoland ikona zvuk
kapitulacesurrender ikona zvuk
vyzbrojováníarmament ikona zvuk
Balkánský poloostrovthe Balkan peninsula ikona zvuk
voják, vojácia soldier, soldiers ikona zvuk
FrancieFrance ikona zvuk
obranadefence ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
blesková válkablitzkrieg ikona zvuk
dobře vycvičená armádaa well-trained army ikona zvuk
kolaborantská vládaa collaborationist government ikona zvuk
JaponskoJapan ikona zvuk