logo

Československá republika

I. - úvodní informace
Název:
Československá republika
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními informacemi o ČSR [žák odpoví na otázky týkající se ČSR]
Jazykové cíle a ověření:
  • žák zná anglické výrazy pro vybraná česká slova [žák uvede anglické výrazy pro vybraná česká slova]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s mapou
Učební pomůcky:
historický atlas
tabulka na přiřazování českých a anglických výrazů

Popis hodiny
Úvod
Běžný začátek hodiny - Tk, absence, téma hodiny. Téma hodiny napíše učitel na tabuli česky i anglicky, žáci si opíší do sešitu.
Hlavní část
Hodinu začneme velmi stručným opakováním událostí konce první světové války - učitel klade otázky, žáci odpovídají.
Zastavíme se u data 28. říjen 1918 - ptáme se žáků, proč je to pro nás tak význačné datum.
Následuje výklad o typických rysech Československé republiky - forma státu, forma vlády, rozloha, členění země, hospodářská vyspělost, národnostní složení.
Během výkladu zároveň pracujeme s nástěnnou mapou a dějepisnými atlasy, na kterých si jednotlivé věci dokládáme. Ještě předtím, než učitel vysvětlí daný okruh - např. členění země, zadá žákům, aby v atlase zjistili o této věci co nejvíce.
Průběžně píšeme na tabuli zápis. U vybraných slov uvedeme na tabuli barevně anglický ekvivalent, který si žáci poznačí také do sešitu. Nezapomeneme výraz vždy také přečíst, aby žáci znali správnou výslovnost.
Závěr
Na závěr hodiny si připravíme krátkou přiřazovací hru. Můžeme ji zpestřit tak, že kromě českého a anglického ekvivalentu přidáme ještě jeden sloupec výrazů či jmen, které budou v úzkém vztahu k původním výrazům (např. prezident - T. G. M. nebo ústava - nejvyšší zákon země), dále do výčtu anglických výrazů pod tabulkou přidáme i výrazy, které jsou podobné správným výrazům, nebo některé výrazy z třetího sloupce vynecháme - viz příloha. Při kontrole necháme žáky číst celý řádek, procvičíme tak také výslovnost anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hraniceborder / frontier ikona zvuk
vznik republikyfoundation of the republic ikona zvuk
národnostní otázkanational problem / issue ikona zvuk
ústavaConstitution ikona zvuk
národnostní menšina, národnostní menšinya national minority, national minorities ikona zvuk
první Československá republikathe first Czechoslovak Republic ikona zvuk
demokraciedemocracy ikona zvuk
národnost, národnostia nationality, nationalities ikona zvuk
národ, národya nation / nations ikona zvuk
první český prezidentthe first Czech president ikona zvuk
čeští NěmciCzech Germans ikona zvuk