logo

Porážka fašismu

I. - úvodní informace
Název:
Porážka fašismu
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Události konce války, kapitulace Německa, Japonska [Žáci popíší události konce války, vysvětlí vliv svržení atomových bomb na kapitulaci Japonska]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování známé slovní zásoby [Ověření znalostí žáků formou malého testu. Překlad z AJ do ČJ.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí a atlasem
  • referát
Učební pomůcky:
učebnice
atlas
žákovský referát na téma:Hirošima a Nagasaki

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny, organizační záležitosti.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Žáci vyhledávají v učebnici klíčové informace. Určený žák přednese referát o svržení atomových bomb na Hirišimu a Nagasaki, zodpoví dotazy svých spolužáků, zapíše nejdůležitější informace.
Závěr
Krátký test na ověření znalosti anglických slov - překlad z AJ do ČJ. Použitá slovní zásoba - viz slovníček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
armádaarmy ikona zvuk
atomová bomba, atomová pumaatomic bomb ikona zvuk
zahraniční odbojforeign resistance movement ikona zvuk
domácí odboj - Mafiehome resistance movement - "Mafia" ikona zvuk
třetí říšethe Third Reich ikona zvuk
SpojenciAllies ikona zvuk
porážkadefeat ikona zvuk
koncentrační táborconcentration camp ikona zvuk
osa Berlín-Řím-TokioBerlin-Rome-Tokyo axis ikona zvuk
kapitulacesurrender ikona zvuk
diktátor, diktátořia dictator, dictators ikona zvuk
obranadefence ikona zvuk
vítězstvívictory ikona zvuk
bezpodmínečná kapitulace německých vojskunconditional surrender of the German armed forces ikona zvuk
kapitulace Japonskathe surrender of Japan ikona zvuk
povstáníuprising ikona zvuk
vládní programgovernment policy / political platform ikona zvuk
blesková válkablitzkrieg ikona zvuk