logo

Druhá světová válka - holocaust

I. - úvodní informace
Název:
Druhá světová válka - holocaust
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat informace z exkurze v KT Osvětim [žáci odpoví na otázky týkající se KT Osvětim]
  • zopakovat znalosti problematiky holocaustu [žáci odpoví na otázky týkající se holocaustu]
  • vztáhnout téma holocaustu k současnosti a nebezpečí extremismu [žáci poukáží na nebezpečí neonacismu]
Jazykové cíle a ověření:
  • přeložit slova, která se při exkurzi opakovala nejčastěji [žák přeloží nebo si alespoň poznamená překlad vybraných slov]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • diskuse
Učební pomůcky:
žádné

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny v českém jazyce (TK, absence, téma hodiny)
- učitel položí otázku, co se jim/žákům honilo hlavou po návratu z exkurze
Hlavní část
- žáci se mají zamyslet a napsat slova, která se při exkurzi opakovala nejčastěji
- společně srovnáme, zda se žáci ve svém výběru shodují
- vybraná slova se žáci pokusí přeložit sami, pokud to nezvládnou, pomůže s překladem učitel
- dále probíhá výuka běžným způsobem
1)zopakujeme jednotlivé fáze holocaustu a jejich typické znaky
2)připomeneme klíčové události a osobnosti spjaté s tímto jevem
3)zdůrazníme morální rozměr této problematiky
4)vztáhneme toto téma k současnosti, problematice rasismu, extremismu a neonacismu
Závěr
- v závěru hodiny můžeme žákům doporučit několik knih či filmů s tematikou holocaustu (např. Deník Anne Frankové, Schindlerův seznam, Všichni moji blízcí atd.)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vraždamurder / assassination ikona zvuk poznamka
hygienahygiene ikona zvuk
ŽidJew ikona zvuk
násilíviolence ikona zvuk
hladhunger ikona zvuk
rasarace ikona zvuk
koncentrační táborconcentration camp ikona zvuk
vězeňprisoner ikona zvuk
strachfear ikona zvuk
smrtdeath ikona zvuk
PoláciPolish people ikona zvuk