logo

Slovenské národní povstání, osvobozování Československa

I. - úvodní informace
Název:
Slovenské národní povstání, osvobozování Československa
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s organizací, průběhem a významem SNP. Průběh osvobozování, armády [Žáci formulují sami význam povstání. Vyjmenují všechny armády, které osvobozovaly ČSR]
Jazykové cíle a ověření:
  • 5 anglických výrazů k dané tematice [Žáci společně opakují, samostatně čtou, snaží se zapamatovat. Řeší úkol na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí a atlasem
  • diskuse
Učební pomůcky:
dějepisný atlas
učebnice
zápis se slovíčky (k nalepení)
kniha: Od okupace k vítězství. Vyškovsko 1939 - 1945. Kolektiv autorů, vydal Okresní výbor ČSBS ve Vyškově

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem hodiny, org. záležitosti.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Je doplněna 5 anglickými výrazy. Žáci na základě jazykové zkušenosti zkoumají podobnost či rozdílnost s mateřským jazykem, popřípadě druhým cizím jazykem.
Závěr
Shrnutí učiva, zopakování slovíček, příprava na souhrnné opakování slovíček formou jednoduchého testu. Ústní opakování známých slov, využití oblíbených jazykových her, jako např. "na zamrzlíka", "slovní fotbal". Domácí úkol: žáci si připraví krátké referáty o významných osobnostech a událostech II. světové války. Z písemných referátů bude po přednesení vytvořena nástěnka, kterou doplní výstižné anglické pojmy (holocaust, the battle of..., leader...).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příprava vojenské operacepreparation of military operation ikona zvuk
armádaarmy ikona zvuk
hora, horya mountain, mountains ikona zvuk
okupaceoccupation ikona zvuk
partyzánská válkapartisan warfare ikona zvuk
porážkadefeat ikona zvuk
SlovenskoSlovakia ikona zvuk
národní povstánínational uprising ikona zvuk
vítězstvívictory ikona zvuk
průsmykpass ikona zvuk
prezidentpresident ikona zvuk
politikpolitician ikona zvuk
válečná operacewar operation ikona zvuk
povstáníuprising ikona zvuk