logo

Obrat ve II. světové válce

I. - úvodní informace
Název:
Obrat ve II. světové válce
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s rozhodujícími bitvami, které znamenaly obrat ve vývoji války [Žáci najdou na mapě místa bitev, stručně zhodnotí význam]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se seznámí s 6 anglickými pojmy k tématu [Žáci společně a jednotlivě opakují, vzpomínají i starší slovní zásobu vhodnou k tématu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Práce s dějepisným atlasem a učebnicí
Učební pomůcky:
dějepisný atlas, učebnice, obrazový materiál

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem, organizační záležitosti.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Žáci se v průběhu hodiny seznámí se 6 výrazy vhodnými k učivu. Výrazy nalepí do sešitu.
Závěr
Shrnutí učiva, zopakování výrazů. Další procvičování v následujících hodinách. Mohou vyřešit například osmisměrku, v níž se skrývá 10 anglických slov k tématu II. světová válka.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Šalamounovy ostrovySolomon Islands ikona zvuk
ostrovisland ikona zvuk
Tichý oceánthe Pacific Ocean ikona zvuk
zimawinter ikona zvuk
souostrovíarchipelago / group of islands ikona zvuk
výrazně chladná zimadistinctively cold winter ikona zvuk
voják, vojácia soldier, soldiers ikona zvuk
letadloan airplane, a plane ikona zvuk
bitvabattle ikona zvuk
vítězstvívictory ikona zvuk
zásoby provisions ikona zvuk
námořní bitvanaval battle ikona zvuk
ztráty na životechcasualties ikona zvuk
bitva u StalingraduBattle of Stalingrad ikona zvuk
rozhodující bitvadecisive battle ikona zvuk