logo

Výsledky a důsledky husitských válek

I. - úvodní informace
Název:
Výsledky a důsledky husitských válek
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s vývojem na konci husitských válek. [dokáže vysvětlit pojmy a události: basilejská kompaktáta, bitva u Lipan, přijímání podobojí ad.]
  • Objasnit výsledky a důsledky pro vývoj českého státu. [vysvětlí změny, ke kterým došlo během husitského hnutí]
  • Zopakovat významné pojmy a osobnosti husitského hnutí. [v tabulce najde významné osobnosti, které charakterizuje; bitvy ukáže na mapě]
Jazykové cíle a ověření:
  • Přeložit anglické otázky, které se vztahují k husitskému hnutí. [přeloží v pracovním listu otázky a zodpoví je česky]
  • Zopakovat výslovnost anglických pojmů zaměřených na husitství. [ústní ověření na konci hodiny, žáci nahlas opakují anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • diskuse
  • individuální práce
Učební pomůcky:
pracovní listy, dějepisné atlasy, učebnice, sešity, anglicko - české slovníky

Popis hodiny
Úvod
Zopakovat příčiny a průběh husitské revoluce.
Rozdat pracovní listy, kde jsou uvedeny v textu husitské zbraně a tabulka ve které se skrývá devět významných bitev a 9 významných osobností.
Hlavní část
Zodpovědět anglické otázky - doplní odpověď česky.
Přiblížit dobu konce husitských válek, vysvětlit důsledky pro české království, co se událo po bitvě u Lipan.
Diskuse na téma:"Co se husitskou revolucí změnilo?"
- církev
- hospodářství
- vzdělání
- český jazyk
Závěr
Shrnutí tematu husitství a zopakování anglických termínů, žáci nahlas opakují výrazy uvedené v pracovním listě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mistr Jan HusMaster John Huss ikona zvuk poznamka
KostniceConstance ikona zvuk
husitéHussites ikona zvuk
Jaké místo zaujal v husitské revoluci Žižka?What position did Zizka take in the Hussite revolution? ikona zvuk
husitský programHussite programme ikona zvuk
Kdy a kde se odehrály nejvýznamnější husitské bitvy?Where and when did the most significant Hussite battles take place? ikona zvuk
pražský a táborský městský svazPrague and Tabor town union ikona zvuk
polní vojskafield armies ikona zvuk
sirotciOrebites / Orphans ikona zvuk
vozová hradbawagon fort ikona zvuk
Na mapě najdi místa významných husitských bitev.Find on the map places of important Hussite battles. ikona zvuk
stavyestates ikona zvuk
kompaktátacompacts ikona zvuk
Jaké místo zaujímala husitská revoluce v našich dějinách?What position did the Hussite revolution have in our history? ikona zvuk
církvení koncilchurch council ikona zvuk