logo

Mistr Jan Hus a počátky husitství

I. - úvodní informace
Název:
Mistr Jan Hus a počátky husitství
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Osobnost Mistra Jana Husa. [popíše události spojené s osobou Jana Husa]
  • Vysvětlit hlavní pojmy a události spojené s počátky husitství. [charakterizuje Dekret kutnohorský, sněm v Čáslavi a čtyři artikuly pražské]
  • Příčiny husitských válek . [vysvětlí, která města a proč se účastnila husitského hnutí; program husitů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní fráze související s tématem husitství. [na začátku žáci ústně opakují dané výrazy a zkoušejí se navzájem ve dvojicích]
  • Písemné opakování anglických frází. [překládají anglické pojmy v pracovním listu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • referát, diskuse
  • individuální práce
Učební pomůcky:
dějepisné atlasy, pracovní listy, učebnice, obrazové encyklopedie

Popis hodiny
Úvod
Seznámit s cílem hodiny, opakování anglických termínů z husitství, žáci nahlas vyslovují a opakují ústně ve dvojicích.
Mistr Jan Hus - referát.
Ocenit význam a schopnost Jana Husa hájit pravdu - diskuse.
Hlavní část
Vysvětlit obsah husitského programu a zdůvodnit příčiny husitských vojenských úspěchů, diskuse.
Práce s mapou, založení Tábora, účast dalších měst, sněm v Čáslavi.
Rozdat pracovní listy, žáci luští křížovku a poznávají hlavní husitské zbraně.
Vyberou, která tvrzení v pracovním listu jsou správná.
Závěr
Písemné opakování anglických výrazů, spojí správně český a anglický pojem.
Přeloží anglické výrazy uvedené v pracovním listu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kazatelpreacher ikona zvuk
Proč reformátoři kritizovali církev?Why did the reformers criticize the church? ikona zvuk
mistr Jan HusMaster John Huss ikona zvuk poznamka
Dekret kutnohorskýDecree of Kutná Hora ikona zvuk poznamka
KostniceConstance ikona zvuk
kacířheretic ikona zvuk
kalichcalix / goblet ikona zvuk
husitéHussites ikona zvuk
počátek husitské revolucethe beginning of the Hussite Revolution ikona zvuk
defenestracedefenestration ikona zvuk
husitský programHussite programme ikona zvuk
Kdy a kde se odehrály nejvýznamnější husitské bitvy?Where and when did the most significant Hussite battles take place? ikona zvuk
pražský a táborský městský svazPrague and Tabor town union ikona zvuk
vozová hradbawagon fort ikona zvuk
křížové výpravycrusades ikona zvuk