logo

Opakování - Přemyslovci, Lucemburkové

I. - úvodní informace
Název:
Opakování - Přemyslovci, Lucemburkové
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Opakování českých dějin 12. - 14. století. [opakují formou testu české dějiny 12. - 14. století]
  • Zopakovat, co významného se událo v českém státě za vlády posledních Přemyslovců. [napíší, co podstatného se stalo za vlády Přemyslovců]
  • Zopakovát období vlády Lucemburků. [charakterizují vládu Lucemburků, písemně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zopakovat anglické výrazy období vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků. [písemný test, zodpovídají anglické otázky, překládají fráze]
  • Seznámit s novými obecnými frázemi používanými v hodině. [žáci nahlas opakují uvedené fráze na začátku hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • individuální práce
Učební pomůcky:
nakopírované písemné testy, anglicko - český slovník

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny, žáci nahlas opakují pokyny k písemnému opakování, některé jsou v angličtině.
Posadí se do lavic po jednom.
Hlavní část
Test je zaměřen na období vlády Přemyslovců a Lucemburků a je zakončen anglickými otázkami, které žáci přeloží a česky zodpoví. Test je vypracován formou doplňovačky do textu.
1. Vyjmenovat poslední Přemyslovce
2. Charakterizovat vládu Karla IV.
3. Přiřadí k českým princeznám: krále a knížata, vyčlení ženy, jež se věnovaly církevní dráze.
Závěr
Žáci odevzdají písemné práce a společně zopakujeme anglické obecné i historické výrazy, které byly použity v testu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Posaďte se do lavice po jednom.Sit down at your desks on your own. ikona zvuk
Co důležitého můžeš povědět o období a vládě Karla IV.?What is significant about the period and reign of Charles IV? ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
opakovánírevision ikona zvuk
Klid!Silence! ikona zvuk poznamka
král cizinecKing Foreigner ikona zvuk
králking ikona zvuk
zlatá bula sicilskáGolden Bull of Sicily ikona zvuk
král železný a zlatýThe Iron and Golden King ikona zvuk
stoletá válkathe Hundred Years' War ikona zvuk
V bitvě u Kresčaku padl Jan Lucemburský.John of Luxembourg fell in the Battle of Crécy. ikona zvuk
manželstvímarriage ikona zvuk
Vyjmenuj tzv. poslední Přemyslovce.name the so-called last Premyslids ikona zvuk
dědičný titul královskýhereditary royal title ikona zvuk