logo

Románská kultura

I. - úvodní informace
Název:
Románská kultura
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit pojem románská kultura. [objasní souvislost s kulturou antického Říma]
  • Seznámit s typickými znaky románské architektury. [žák dokáže na obrázku popsat typické znaky]
  • Uvést nejznámější památky u nás a v Evropě. [dokáže vyjmenovat a poznat památky u nás a v Evropě]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci si zopakují slovíčka z minulé lekce, doplní nová - související s tématem. [žák přiřadí anglické výrazy k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální práce
  • práce ve skupinách s obrázky
  • referát
Učební pomůcky:
obrazová encyklopedie, mapa, učebnice, obrázky, pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky. Seznámení žáků s tématem hodiny - název anglicky. Zopakovat anglické fráze z minulé hodiny - ústně.
Napsat na tabuli nové anglické výrazy, se kterými budeme v hodině pracovat.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině a je zaměřena na téma: "Románská kultura" - literatura, malířství, architektura - zaměřit se na nejznámější památky u nás i v Evropě, hlavní znaky.
Referát - rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě.
Rozdat pravovní listy, žáci následně přiřazují architektonické památky k obrázkům a typickým znakům románského slohu.
Závěr
Na závěr hodiny písemné opakování nových anglických slov, v pracovním listě přiřadí odpovídající český ekvivalent viz. příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Prohlédni si obrázky architektury z celé knížky.Look at the pictures of architecture in the whole book. ikona zvuk
architekturaarchitecture ikona zvuk
křížová klenbaribbed-vault ikona zvuk
románský slohRomanesque ikona zvuk
galeriegaleries ikona zvuk
knižní malbaliterary painting ikona zvuk
mohutné sloupymassive columns ikona zvuk
kláštermonastery ikona zvuk
portálportal ikona zvuk
kamenná stavba, kamenné stavbya stone construction, stone constructions ikona zvuk
rotunda svaté Kateřinyrotunda of St. Katherine ikona zvuk