logo

Stoletá válka

I. - úvodní informace
Název:
Stoletá válka
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit příčiny boje mezi Anglií a Francií. [objasní příčiny mocenských bojů]
  • Průběh stoleté války, osobnost Johanky z Arku. [uvede významné události a bitvy, ocení osobnost Johanky z Arku]
  • Důsledky stoleté války. [vysvětlí změny, ke kterým došlo během války]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s pojmy souvisejícími se stoletou válkou. [ústně zopakovat na konci hodiny]
  • Opakování tématu formou spojení datum a událost. [písemně, spojit správně události a data, přiřadí anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace v powerpointu
  • referát žáka - Johanka z Arku
  • diskuse
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, mapa, pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny: naučit fakta o stoleté válce.
V úvodu má žák připravenou motivační prezentaci věnovanou Johance z Arku.
Hlavní část
Vysvětlit žákům okolnosti anglo - francouzského soupeření během stoleté války.
S pomocí mapy ukázat hlavní vojenské útoky a bitvy, dopad války na další vývoj v Evropě.
Práce s anglickou slovní zásobou, žáci ve dvojici opakují mezi s sebou.
Rozdat pracovní listy a vysvětlit úkoly.
Závěr
Žáci spojují událost, pojem, datum a anglický termín, společná kontrola správnosti.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
šlechtathe nobility ikona zvuk
stoletá válkathe Hundred Years' War ikona zvuk
morová epidemiethe Plague epidemic ikona zvuk
panna orleánskáJoan of Arc ikona zvuk
V bitvě u Kresčaku padl Jan Lucemburský.John of Luxembourg fell in the Battle of Crécy. ikona zvuk
bitvabattle ikona zvuk
rytíř, rytířia knight, knights ikona zvuk
vznik středověké Anglie a Franciethe formation of Medieval England and France ikona zvuk
Velká listina svobodthe Magna Carta ikona zvuk
generální stavyEstates-General ikona zvuk
Angličané (jako národ)the English ikona zvuk