logo

Vláda Karla IV.

I. - úvodní informace
Název:
Vláda Karla IV.
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s vývojem českého státu v době vlády Karla IV. [objasní pojem země Koruny české a charakterizuje politiku v evropských souvislostech]
  • Stavební a zakladatelská činnost Karla IV. [vyjmenuje a popíše nejvýznamnější památky]
  • Význam vlády a osobnost Karla IV. [charakterizuje osobnost císaře Karla IV.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit anglické výrazy dynastie Lucemburků. [přiřadí anglické a české výrazy v pracovním listu]
  • Zaměřit se na správnou výslovnost anglických pojmů. [opakujeme ústně společně, zkoušejí se ve dvojicích]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce ve skupinách
  • referát
Učební pomůcky:
pracovní listy, učebnice, historické atlasy

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny, na tabuli napsat některé anglické výrazy, žáci správně vyslovují.
Referát žáka: Ženy Karla IV.
Vývoj českého státu Karla IV., okolnosti jeho nástupu.
Hlavní část
Karel IV. - doplnit zajímavosti z osobního života, jeho stavební a zakladatelskou činnost, obrazové ukázky: Karlův most, Karlova univerzita, Karlštejn, Kašperk ad. Význam vlády Karla IV. v evropských souvislostech.
Rozdat pracovní listy, pracují samostatně a s pomocí historického atlasu doplňují správné odpovědi.
Závěr
Vyluští tajenku a doplní text v pracovním listu.
Správně doplní anglické a české výrazy, k dispozici mají anglický slovník.
V závěru ústně zopakujeme pojmy, které se vztahují k vládě Karla IV.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
životopis (osoby napsaný někým jiným)biography ikona zvuk
smlouvaagreement / treaty ikona zvuk
císař, císařian emperor, emperors ikona zvuk
korunovacecoronation ikona zvuk
otec vlastiFather of the Fatherland ikona zvuk
korunovační klenotycrown jewels ikona zvuk
V bitvě u Kresčaku padl Jan Lucemburský.John of Luxembourg fell in the Battle of Crécy. ikona zvuk
Karlův mostCharles bridge ikona zvuk
Karlova univerzita Charles University ikona zvuk
Vysvětli rozdíl mezi biskupstvím a arcibiskupstvím.Explain the difference between the bishopric and archbishopric. ikona zvuk