logo

České království za Lucemburků

I. - úvodní informace
Název:
České království za Lucemburků
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vývoj v českých zemích po vymření Přemyslovců. [popíše vývoj a postavení českého státu v Evropě ve 14.století]
  • Osobnost krále Jana Lucemburského. [charakterizuje vládu "krále diplomata" a uvede rozdílné názory na jeho osobu]
  • Společenský a hospodářský vývoj za Lucemburků. [objasní význam zemí Koruny české po stránce ekonomické, popíše územní změny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit nové výrazy souvisejicí s tématem: Lucemburkové. [žák si osvojí základní pojmy v angličtině ústně na začátku hodiny]
  • Zopakovat naučené výrazy. [pracovní listy, doplňuje anglické názvy zemí Koruny české a překládá některé pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce s mapou
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
mapa, učebnice, encyklopedie, pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, ústní opakování nové slovní zásoby zaměřené na nástup Lucemburků na český trůn, včetně územního popisu.
Zopakovat okolnosti vymření Přemyslovců.
Hlavní část
Objasnit, jak vypadala situace v českých zemích po smrti krále Václava III.
Genealogie Lucemburků, charakterizovat okolnosti a podmínky nástupu vlády Jana Lucemburského. Vysvětlit pojmy král "cizinec" a král "diplomat", vnitřní a zahraniční politika Jana, bitva u Kresčaku - zařadit do evropských historických souvislostí.
Závěr
Ukázat na mapě zemi, ze které Jan pocházel a územní zisky jeho vlády. Rozdat pracovní listy, žáci si vyznačují země Koruny české. Do mapy napsat anglické názvy zemí Koruny české.
Přeloží některé historické pojmy do češtiny za pomoci slovníku a zároven stručně česky popisují uvedené termíny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vnitřní politika státuhome policy ikona zvuk
zahraniční politikaforeign policy ikona zvuk
korunovacecoronation ikona zvuk
připojit (území)annex ikona zvuk
královský hrada royal castle ikona zvuk
rytířské klánía knight tilting ikona zvuk
král cizinecKing Foreigner ikona zvuk
země Koruny českéThe Lands of the Bohemian Crown ikona zvuk
Vymření rodu Přemyslovců.The Premyslid dynasty died out. ikona zvuk
V bitvě u Kresčaku padl Jan Lucemburský.John of Luxembourg fell in the Battle of Crécy. ikona zvuk
rytíř, rytířia knight, knights ikona zvuk
ČechyBohemia ikona zvuk
MoravaMoravia ikona zvuk
SlezskoSilesia ikona zvuk