logo

Vrchol českého státu v raném středověku

I. - úvodní informace
Název:
Vrchol českého státu v raném středověku
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vývoj českého státu a jeho postavení v raně středověké Evropě [při ověřování se žák orientuje v dané problematice - interaktivní test]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru; prezentace na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
dataprojektor, interaktivní tabule, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá česky, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
středověký hradmedieval castle ikona zvuk
komuna - středověká městská obeccommune - a meddieval town municipality ikona zvuk
středověké stavbyMiddle Ages buildings ikona zvuk
Zopakuj si významná jména z období raného středověku!Revise important names from the period of the Early Middle Ages. ikona zvuk
Vyjmenuj státy, které vznikly v době raného středověku.Name the countries that came into being in the period of the Early Middle Ages. ikona zvuk
vrcholný středověkthe High Middle Ahes ikona zvuk
středověká kolonizacemedieval colonization ikona zvuk
vznik měst a jejich význam ve vrcholném středověkuestablishment of cities and their importance in the period of the High Middle Ages ikona zvuk
Jak středověká města vypadala?What did medieval towns look like? ikona zvuk
Popiš středověké město!Describe a medieval town! ikona zvuk
středověká literaturamedieval literature ikona zvuk
středověká hudbamedieval music ikona zvuk
raný středověkEarly Middle Ages ikona zvuk
společnost a hospodářský systém českého státu v období raného středověkusociety and economy of the Czech State in the Early Middle Ages ikona zvuk
vrchol českého státu v raném středověkuthe height of the Czech State in the Early Middle Ages ikona zvuk
móda raného středověkuearly meddieval fashion ikona zvuk
postavení ženy ve středověké společnostithe position of women in the Meddieval society ikona zvuk
lidé na okraji středověké společnostipeople on the fringe of medieval society ikona zvuk
středověké městoMeddieval town ikona zvuk
středověké divadloMedieval theatre ikona zvuk
raný středověkEarly Middle Ages ikona zvuk
vytváření středověké Evropythe formation of Meddieval Europe ikona zvuk
periodizace středověkuthe periodization of the Middle Ages ikona zvuk
Připomeň si znalosti o raném středověku.Recall your knowledge of the Early Middle Ages. ikona zvuk
kultura středověkuMedieval culture ikona zvuk
období středověkuMiddle Ages ikona zvuk