logo

Románská kultura II

I. - úvodní informace
Název:
Románská kultura II
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • úloha náboženství a církve ve středověké společnosti [ověření s využitím interaktivních testů]
  • románská kultura a umění [vyhledávání příkladů pomocí internetu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dalšími anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru; prezentace na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, interaktivní tabule, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti, česky i anglicky.
Hlavní část
Výuka česky, doplňovaná známými anglickými výrazy i novými anglickými výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Samostatná práce, krátký interaktivní česko - anglický test na slovní zásobu.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kulturní vývoj ve znamení gotického slohucultural development in the spirit of Gothic style ikona zvuk
Uveď znaky gotického slohu.Name features of Gothic style ikona zvuk
sloh románskýRomanesque ikona zvuk
Zopakujme si učivo z minulé kapitoly.Let's revise the subject matter from the last chapter. ikona zvuk
Kdo je dnes služba?Who is on duty today? ikona zvuk
Odpověz na otázku přesně.Answer the question accurately. ikona zvuk
byzantský slohThe Byzantine tyle ikona zvuk
středověké stavbyMiddle Ages buildings ikona zvuk
církevní románské stavbysacral Romanesque buildings ikona zvuk
světské románské stavbysecular Romanesque buildings ikona zvuk
veřejné stavbypublic buildings ikona zvuk
Uveď typické znaky románského slohu.Give typical features of Romanesque style. ikona zvuk
kamenná stavba, kamenné stavbya stone construction, stone constructions ikona zvuk