logo

Románská kultura I

I. - úvodní informace
Název:
Románská kultura I
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vysvětlení pojmu románská kultura [ověření dovednosti vyhledávání na internetu]
  • oblasti románské kultury [ověření orientace na mapě]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru; prezentace na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
dataprojektor, interaktivní tabule, mapa, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti, česky, anglicky, využití známých obecných anglických frází.
Hlavní část
Výuka česky, doplňovaná novými anglickými výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení výuky česky a anglicky.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sloh románskýRomanesque ikona zvuk
národní kulturanational culture ikona zvuk
románský slohRomanesque ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk
středověké stavbyMiddle Ages buildings ikona zvuk
církevní románské stavbysacral Romanesque buildings ikona zvuk
světské románské stavbysecular Romanesque buildings ikona zvuk
Zapiš do sešitu druhy románských staveb.Write down into your exercise books kinds of Romanesque buildings ikona zvuk
veřejné stavbypublic buildings ikona zvuk
Uveď typické znaky románského slohu.Give typical features of Romanesque style. ikona zvuk