logo

Společnost v českém státě v období raného středověku

I. - úvodní informace
Název:
Společnost v českém státě v období raného středověku
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se strukturou raně středověké české společnosti [žák najde potřebné informace pomocí internetu a jiných pramenů]
  • vnitřní vývoj čs. státu [vysvětlí pojmy k tématu]
  • dopad christianizace na společnost [ověření pomocí krátkých interaktivních testů]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru; prezentace na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
dataprojektor, interaktivní tabule, školní LMS Moodle, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti, česky, anglicky.
Hlavní část
Výuka v češtině, doplňovaná anglickými výrazy k dané problematice.
Využití interaktivních testů s audio odkazy na novou slovní zásobu při prezentaci učiva a nových pojmů - česky, anglicky.
Závěr
Shrntí učiva česky a krátkými anglickými větami.
Žáci upozorněni na úložiště interaktivních audio testů na školním moodle - k jejich domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
středověký hradmedieval castle ikona zvuk
třídní knihaclass register ikona zvuk
Nejprve zapíši do třídní knihy.I am going to write into the class register first. ikona zvuk
Kdo dnes chybí?Who is absent today? ikona zvuk
Dnes nechybí nikdo?Nobody is absent today? ikona zvuk
komuna - středověká městská obeccommune - a meddieval town municipality ikona zvuk
středověké stavbyMiddle Ages buildings ikona zvuk
Zopakuj si významná jména z období raného středověku!Revise important names from the period of the Early Middle Ages. ikona zvuk
středověká kolonizacemedieval colonization ikona zvuk
Uveď, kdo žil ve středověkých městech.Name those who lived in medieval towns. ikona zvuk
Jak středověká města vypadala?What did medieval towns look like? ikona zvuk