logo

Křížové výpravy

I. - úvodní informace
Název:
Křížové výpravy
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • důvody křížových výprav, proti komu směřovaly [ověřujeme, zda žák dokáže objasnit příslušné pojmy k tématu]
  • účastníci křížových výprav [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • výsledky křížových výprav [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • procvičit nové anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru
  • práce s mapou
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, mapy, učebnice, interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky česky i přiměřeně anglicky (pomocí známé anglické slovní zásoby).
Cíl hodiny, česky, částečně i anglicky (s využitím znýmých anglických slov).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vybraná česká jména (výrazy) doplnit anglickými výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Shrnutí učiva česky; k českým vybraným výrazům anglické ekvivalenty - využití interaktivního testu.
Poučení žáků o umístění interaktivních testů na školním moodle - možnost stažení a domácí přípravy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
duchovníclergyman ikona zvuk poznamka
sedlácifarmers, peasants ikona zvuk
klatbainterdict, anathema ikona zvuk
feudum - lénofeud ikona zvuk
křížové výpravy - poutěcrusades - pilgrimages ikona zvuk
vliv arabské kulturyArab culture influence ikona zvuk
středověký hradmedieval castle ikona zvuk
křížová výpravacrusade ikona zvuk
křižákcrusader ikona zvuk
Richard Lví srdceRichard the Lionheart ikona zvuk
prohrát válkulose the war ikona zvuk
dobyvačné válkywars of conquest ikona zvuk
feudální společnostfeudal society ikona zvuk
dnešní hodinatoday's lesson ikona zvuk
v dnešní hodiněin today's lesson ikona zvuk
téma hodinythe topic of this lesson ikona zvuk
V této kapitole si řekneme o...In this unit, we are going to talk about ... ikona zvuk