logo

Nové vědecké objevy a vynálezy 19. století

I. - úvodní informace
Název:
Nové vědecké objevy a vynálezy 19. století
Předmět:
Dějepis
Autor:
Eduard Roreček
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • poznat jednotlivé nové vědecké objevy a vynálezy [kontrola samostatné práce]
  • pochopit význam nových objevů a vynálezů [diskuze se žáky, kladení otázek]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické výrazy spojené s tématem hodiny [vyplňování pracovního listu a jeho kontrola]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce - doplňování, práce s učebnicí
  • výklad a diskuze
Učební pomůcky:
pracovní listy
učebnice Dějepis v kostce II.
anglické slovníky

Popis hodiny
Úvod
- úvod do tématu
- vysvětlení významu vědy pro společnost
Hlavní část
- vyučující zmíní klíčové vynálezy a objevy a uvede k nim anglické výrazy
- žáci doplňují do pracovních listů anglické výrazy a za pomoci učebnice také jména vědců a objevitelů spojených s konkrétních vynálezem a objevem
- vyučující společně se žáky provede kontrolu samostané práce
- diskutuje se žáky nad významem konkrétních vynálezů
Závěr
- společná diskuze a výklad vyučujícího o významu 19. století pro rozvoj vědy, průmyslu a moderní společnosti

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
druhá polovina devatenáctého století2nd half of the 19th century ikona zvuk
rentgenové zářeníX-ray radiation ikona zvuk
vědecko-technická revolucescientific-technical revolution ikona zvuk
periodická tabulka prvkůperiodic table of the elements ikona zvuk
evoluceevolution ikona zvuk
radioaktivitaradioactivity ikona zvuk
vynálezinvention ikona zvuk
vědecké objevyscientific discoveries ikona zvuk
parní turbínasteam turbine ikona zvuk
teorie dědičnostia hereditary theory, hereditary theories ikona zvuk
Existence atomů byla potvrzena na počátku 19. století.The existence of atoms was proved at the beginning of the 19th century. ikona zvuk
Jaký plyn se používá v horkovzdušných balónech?Which gas is used in hot air balloons? ikona zvuk
žárovkalight bulb ikona zvuk
parní lokomotivaa steam locomotive ikona zvuk