logo

Náboženské války ve Francii

I. - úvodní informace
Název:
Náboženské války ve Francii
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se šířením reformace ve Francii. [popíše náboženskou situaci ve Francii 16. století]
  • Vysvětlit příčiny rozporů a krize ve Francii. [vysvětlí pojmy: bartolomějská noc, edikt nantský]
  • Charakterizovat vládu nejvýznamnějších panovníků ve Francii na počátku novověku. [jmenuje důležité osobnosti náboženských válek ve Francii]
Jazykové cíle a ověření:
  • Umět správně vyslovit a napsat výrazy související s náboženskými válkami ve Francii. [žáci opakují nahlas výrazy uvedené v prezentaci]
  • Zopakovat anglické výrazy. [na konci hodiny doplní písmena anglických výrazů v prezentaci]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace v powerpointu
  • diskuse
  • referát, frontální výuka
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, učebnice, dějepisné atlasy

Popis hodiny
Úvod
Seznámit s cílem hodiny, zopakovat reformaci v Evropě, srovnat vývoj evropských států po stránce náboženské, které státy byly katolické, které nekatolické.
Uvést jaké války byly vedeny v 16. století ve Francii.
Připravit prezentaci, žáci nahlas opakují anglickou slovní zásobu se kterou budeme v hodinách pracovat.
Hlavní část
1. Charakterizovat situaci ve Francii na počátku novověku - hospodářství, vnitřní rozpory.
2. Vysvětlit příčiny náboženských válek, šíření kalvinismu, hugenoti.
3. Referát žáka: tzv. bartolomějská noc
4. Důsledky a vláda Jindřicha IV.
5. Edikt nantský, význam
Průběžně v hodině opakovat nová anglická slovíčka.
Závěr
Opakování slovní zásoby, doplní v prezentaci chybějící písmena do anglického výrazu.
Ve dvojicích zopakují nové pojmy vytvořením přesmyčky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
reformátořireformers ikona zvuk
náboženstvíreligion ikona zvuk
největší střet náboženství ve vrcholném středověkuthe greatest religious conflict in the High Middle Ages ikona zvuk
K letopočtu přiřaď událost.Match the years with the events. ikona zvuk
pronásledovánípersecution ikona zvuk
kolonizacecolonization ikona zvuk
katolická církevthe Catholic Church ikona zvuk
protestantská reformaceProtestant reformation ikona zvuk
náboženské konfliktyreligious conflicts ikona zvuk
hugenotiHugenots ikona zvuk
FrancieFrance ikona zvuk
zákon, zákonylaw. laws ikona zvuk
svatbawedding ikona zvuk
zrovnoprávněníemancipation ikona zvuk
KanadaCanada ikona zvuk