logo

Občanská válka a následný vývoj USA

I. - úvodní informace
Název:
Občanská válka a následný vývoj USA
Předmět:
Dějepis
Autor:
Eduard Roreček
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se s průběhem a výsledkem americké občanské války [písemná práce]
  • stručný popis vývoje USA v poslední třetině 19. století [písemná práce]
  • pochopit význam indiánských válek [diskuze se žáky, kladení otázek]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se vybrané anglické výrazy [opakování v následující hodině, písemná práce]
  • umět přečíst anglické názvy států USA [práce s mapou, kontrola výslovnosti]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • diskuze
  • zajímavosti doplňující výklad - např. poslech anglické písně John Brown´s Body
Učební pomůcky:
nástěnná mapa, historický atlas
CD přehraváč

Popis hodiny
Úvod
- zopakování učiva předešlé hodiny
- nadepsání tématu hodiny na tabuli (American Civil War)
Hlavní část
- žáci jsou seznámeni s průběhem občanské války a jejím výsledkem
- během výkladu mají možnost klást otázky. Hlavním cílem je pochopit příčiny, které vedly k výsledku války a důsledky, které z toho pro další vývoj USA plynuly.
- poslech známé písně o Johnu Brownovi - John Brown´s Body (anglicky, možné připomenout i českou verzi)
- seznámeni s dalším vývojem USA (územní rozmach, hospodařství - stavba transkontinentální železnice, indiánské války)
Závěr
- diskuze
- zopakování učiva a anglické slovní zásoby

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vlajkaflag ikona zvuk
železnicerailroad ikona zvuk
indiániNative Americans ikona zvuk
západWest ikona zvuk
východEast ikona zvuk
původní osídlení kontinentuoriginal settlement of the continent ikona zvuk
Prezidentem byl zvolen Abraham Lincoln.Abraham Lincoln was elected President. ikona zvuk
Válka Severu proti Jihu vedla ke zrušení otroctví.The American Civil War led to the abolition of slavery. ikona zvuk
bitvabattle ikona zvuk
indiánské rezervaceIndian reservations ikona zvuk