logo

Sjednocení Ruska

I. - úvodní informace
Název:
Sjednocení Ruska
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s politickou a hospodářskou situací v Rusku ve 13. -16. století. [objasní hlavní problémy Ruska v daném období]
  • Moskva jako centrum nezávislého ruského státu. [zhodnotí význam Moskvy na cestě za sjednocením]
  • Správa státu za vlády Ivana III. a Ivana IV. [charakterizuje vládu carů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit vybrané anglické výrazy vztahující se k tématu: Sjednocení Ruska. [ústní opakování na konci hodiny]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • referát
  • diskuse
Učební pomůcky:
dějepisné atlasy, učebnice, encyklopedie

Popis hodiny
Úvod
Seznámit žáky s novými anglickými výrazy, které se vztahují k tématu a průběžně dané fráze použít v hodině.
Objasnit politickou a hospodářskou situaci v Rusku ve 13. -16. století.
Hlavní část
"Exkurse" do minulosti ruských dějin.
- vznik ruských knížectví, boje s Tatary
- pokus o sjednocení:Ivan III.
Referát žáka: Ivan IV.,ruský car, upevnění samoděržaví, správa státu a zahraniční politika.
Diskuse na téma pozitiva a negativa jeho vlády, rozdíly ve způsobu vlády v Evropě: západ X východ.
Nástup dynastie Romanovců.
Závěr
Zopakovat ústně anglické termíny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sjednoceníunion ikona zvuk
vnitřní politika státuhome policy ikona zvuk
zahraniční politikaforeign policy ikona zvuk
cartsar ikona zvuk
občanská válkacivil war ikona zvuk
RuskoRussia ikona zvuk
synson ikona zvuk
carský absolutismusTsarist absolutism ikona zvuk
knížectvíprincipate, princedom ikona zvuk
kláštermonastery ikona zvuk
dynastiedynasty ikona zvuk