logo

Velká Británie za vlády královny Viktorie

I. - úvodní informace
Název:
Velká Británie za vlády královny Viktorie
Předmět:
Dějepis
Autor:
Eduard Roreček
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • poznat a pochopit historický vývoj Velké Británie v 19. století [žáci se sami pokusí stručně charakterizovat uvedené období]
  • naučit se základní pojmy z politického systému Británie - pojem konstituční monarchie, rozdělení moci, politické strany, volební právo [zopakování klíčových pojmů na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se vybrané anglické výrazy [zopakování anglických výrazů na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • samostatná práce s textem
Učební pomůcky:
dataprojektor - text pro žáky

Popis hodiny
Úvod
- žákům je vysvětlen pojem "viktoriánská Anglie"
- pochopí vztah mezi rolí královny, vlády a parlamentu v Británii
- zamyslí se nad dnešní rolí britské královny
- do výkladu jsou zařazeny první anglické výrazy
Hlavní část
- vyučující seznámí žáky s vývojem Velké Británie v 19. století
- zdůrazněna je role politických stran - konzervativců a liberálů, jednoduchou a srozumitelnou formou je vysvětlen rozdíl mezi nimi
- žáci se seznámí s životem královny Viktorie a její rodiny - pracují samostatně s krátkým textem
- stručně je popsán vývoj britské společnosti a hospodářství, role dělnického hnutí, do výkladu jsou zařazeny anglické výrazy.


odkaz na článek na internetu: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/den-d/kralovna-viktorie-symbol-sve-doby-s-neklidnou-dusi_121140.html
Závěr
- shrnutí a zopakování probraného učiva
- opakování anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
konstituční monarchieconstitutional monarchy ikona zvuk
volební právothe right to vote / suffrage ikona zvuk
ministerský předsedathe Prime Minister ikona zvuk
královnaqueen ikona zvuk
politická strana, politické stranya political party, political parties ikona zvuk
koloniální velmoccolonial great power ikona zvuk
viktoriánská AnglieVictorian England ikona zvuk
konzervativciconservatives ikona zvuk
liberálovéliberals ikona zvuk
labouristická stranaLabour Party ikona zvuk