logo

Stavovské povstání

I. - úvodní informace
Název:
Stavovské povstání
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Charakterizovat situaci v českých zemí předcházející vypuknutí stavovského povstání. [popíše situaci v předvečer vypuknutí povstání]
  • Stavovské povstání a jeho důsledky. [objasní a popíše pobělohorské postihy]
  • Vysvětlit důležité pojmy tohoto období. [dokáže vysvětlit důležité pojmy (defenestrace, Obnovené zřízení zemské ad.)]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické fráze. [popis obrázku s využitím anglických výrazů]
  • Opakování slovní zásoby zaměřené na nástup Habsburků. [spojí české a anglické výrazy v tabulce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • referát
  • individuální práce
Učební pomůcky:
pracovní listy, učebnice, historické atlasy

Popis hodiny
Úvod
Vysvětlit okolnosti stavovského povstání.Společně se naučíme novou anglickou slovní zásobu, žáci nahlas opakují a správně vyslovují.
Referát žáka: Fridrich Falcký
Hlavní část
Seznámit žáky s vývojem v českém státě v předvečer vypuknutí českého stavovského povstání.
Vysvětlit průběh stavovského odboje až po jeho porážku na Bílé Hoře.
Vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů.
Otázky a úkoly zaměřené na pochopení pojmů: Obnovené zřízení zemské, defenestrace, exil, Jednota bratrská ad.
O
Závěr
Rozdat pracovní listy, popis obrázků: Pražská defenestrace a poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí, popisuje s využitím anglických termínů. V závěru hodiny do tabulky správně doplní anglické a české výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
defenestracedefenestration ikona zvuk
dohodaagreement ikona zvuk
rekatolizacerecatolisation ikona zvuk
emigraceemigration ikona zvuk
alchymiealchemy ikona zvuk
poprava, popravyan execution, executions ikona zvuk
české stavyBohemian estates ikona zvuk
bitva na Bílé hořeBattle of White Mountain ikona zvuk
exilexile ikona zvuk
katolíciCatholics ikona zvuk
poprava 27 českých pánůexecution of 27 Czech lords ikona zvuk
konfiskace majetkuconfiscation of property ikona zvuk