logo

Středověká města - cechy, privilegia

I. - úvodní informace
Název:
Středověká města - cechy, privilegia
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • život ve středověkém městě [ověřujeme opakováním a procvičováním - zda se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
města královská a poddanskároyal and subject towns ikona zvuk
města věnná a hornídowry towns and mining towns ikona zvuk
feudální vazbyfeudal links ikona zvuk
Města se stávají centry vzdělanosti.Towns become the centres of culture. ikona zvuk
Vznik měst narušuje feudální systém.Formation of towns violates the feudal system. ikona zvuk
monarchiea monarchy ikona zvuk
jednotný systém měr a vaha unified system of measurements and weights ikona zvuk
cechyguilds ikona zvuk
písemná prácea written assignment ikona zvuk
Odpovídej stručně a jasně.Answer briefly and clearly. ikona zvuk