logo

Středověká města

I. - úvodní informace
Název:
Středověká města
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • růst a význam středověkých měst [při ověřování se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kulturní vývoj ve znamení gotického slohucultural development in the spirit of Gothic style ikona zvuk
česká společnost v předhusitské doběthe Czech society in the pre-Hussite times ikona zvuk
panovníkmonarch ikona zvuk
nespokojenost obyvateldissatisfaction of the population ikona zvuk
středověký hradmedieval castle ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
míry a váhyweights and measurements ikona zvuk
obchodtrade ikona zvuk
dovážetimport ikona zvuk
dovozimport ikona zvuk
surovina, surovinya raw material, raw materials ikona zvuk
městská právacity rights ikona zvuk
města královská a poddanskároyal and subject towns ikona zvuk
města věnná a hornídowry towns and mining towns ikona zvuk
Města se stávají centry vzdělanosti.Towns become the centres of culture. ikona zvuk
Vznik měst narušuje feudální systém.Formation of towns violates the feudal system. ikona zvuk
Popiš středověké město!Describe a medieval town! ikona zvuk
středověké městoMeddieval town ikona zvuk