logo

Lucemburkové na českém trůně II

I. - úvodní informace
Název:
Lucemburkové na českém trůně II
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s vládou Karla IV., rytířskou kulturou [při ověřování se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřování s využitím slovní zásoby připravené k tématu]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule, interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - obecné pojmy - anglicky.

Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
český stát v době Karla IV.the Czech state in the period of Charles the fourth ikona zvuk
Co důležitého můžeš povědět o období a vládě Karla IV.?What is significant about the period and reign of Charles IV? ikona zvuk
česká společnost v předhusitské doběthe Czech society in the pre-Hussite times ikona zvuk
odpustkyindulgence ikona zvuk
duchovníclergyman ikona zvuk poznamka
faravicarage, parsonage ikona zvuk
kazatelpreacher ikona zvuk
politická mocpolitical power ikona zvuk
Proč reformátoři kritizovali církev?Why did the reformers criticize the church? ikona zvuk
sedlácifarmers, peasants ikona zvuk
podruzifarm labourer ikona zvuk
mistr Jan HusMaster John Huss ikona zvuk poznamka
Jan Hus a český jazykJohn Huss and the Czech language ikona zvuk
Betlémská kapleBethlehem Chapel ikona zvuk
KostniceConstance ikona zvuk
kacířheretic ikona zvuk
kalichcalix / goblet ikona zvuk
husitéHussites ikona zvuk
klatbainterdict, anathema ikona zvuk
přijímánícommunion ikona zvuk