logo

Poslední Přemyslovci

I. - úvodní informace
Název:
Poslední Přemyslovci
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s obdobím vlády posledních Přemyslovců [ověření s využitím příloh - přiřazení charakteristik ke jménům]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
pracovní listy, školní moodle


Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně anglicky (pomocí známých slov).

Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) jsou doplňovány anglickými výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá pomocí dataprojektoru.
Při procvičování a upevňování učiva žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.


Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Poznamenej si jména vládnoucích rodů, které jsme poznali.Note down names of the ruling dynasties we got to know. ikona zvuk
český národCzech nation ikona zvuk
Vymření rodu Přemyslovců.The Premyslid dynasty died out. ikona zvuk
Udělejte si výpisky z učebnice z těchto stran.Make notes from your textbook from the following pages. ikona zvuk
majetek církvechurch property ikona zvuk
mnohonárodnostní monarchiemultinational monarchy ikona zvuk
Prostuduj podrobněji státy Slovanů.Investigate in detail the countries of the Slavs. ikona zvuk
vznik rytířských řádůthe origins of knighthood orders ikona zvuk
dědičné vlastnictví půdyhereditary land ownership ikona zvuk
sjednocení národaunification of a nation ikona zvuk
konkurence šlechtických rodůrivalry between noble dynasties ikona zvuk