logo

Svatováclavské legendy

I. - úvodní informace
Název:
Svatováclavské legendy
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • úloha církve a křsťanství v životě lidí [při ověřování, opakování se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
interaktivní testy, školní moodle


Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.


Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
legendalegend ikona zvuk
Svatováclavská smlouvaSt. Wencelsas Agreement ikona zvuk
legenda (k mapě)caption, legend ikona zvuk
Hledej na mapě na uvedené stránce.Search the map on the given page. ikona zvuk
Hledej na časové ose na uvedené stránce.Search the time line on the given page. ikona zvuk
raný středověkEarly Middle Ages ikona zvuk
Čím se vyznačuje doba středověku?What is the Meddieval period characterised by? ikona zvuk
Nakresli si časovou osu.Draw the time line. ikona zvuk
Do sešitu si zaznamenejte nejdůležitější údaje.Note the most important facts in your exercisebooks. ikona zvuk
Vzpomeň si na pojmy z tématu...Recall the terms from the topic of... ikona zvuk
vytváření středověké Evropythe formation of Meddieval Europe ikona zvuk
Kdo byli Slované a jak žili?Who were the Slavs and how did they live? ikona zvuk
periodizace středověkuthe periodization of the Middle Ages ikona zvuk
Objasni důležitost dějepisných znalostí pro život ve společnosti.Explain the importance of historical knowledge for one ikona zvuk
Používej časovou přímku.Use the time line. ikona zvuk