logo

Velká Morava

I. - úvodní informace
Název:
Velká Morava
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rod Mojmírovců [žák při opakování a procvičování vysvětlí historii rodu Mojmírovců]
  • příchod Cyrila a Metoděje [žák při ověřování dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování při procvičování a opakování]
  • cyklický cíl – návrat ke stejným obecným pojmům a dříve procvičeným slovům [krátký test na přiřazení anglického termínu k českému výrazu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule,
interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Nevím si rady.I am helpless. ikona zvuk
Odpověz na otázku přesně.Answer the question accurately. ikona zvuk
MoravaMoravia ikona zvuk
staroslověnština jako liturgický jazykOld Church Slavonic as the language of liturgy ikona zvuk
MoravanéMoravian people ikona zvuk
Velkomoravská říšeGreat Moravia ikona zvuk
věrozvěstovémissionaries ikona zvuk
cyriliceCyrillic ikona zvuk
kmen Moravanůtribe of Moravians ikona zvuk
příčiny rozpadu a zániku Velkomoravské říšecause of decline and disintegration of Great Moravia ikona zvuk
křesťanstvíchristianity ikona zvuk
archeologické metodyarcheological methods ikona zvuk
Moravská oblastMoravian region ikona zvuk