logo

Renesance a humanismus

I. - úvodní informace
Název:
Renesance a humanismus
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit pojem renesance a jeho význam. [objasní souvislost renesance s kulturou antického Řecka a Říma]
  • Seznámit s renesanční kulturou a architekturou. [uvede typické znaky renesanční architektury]
  • Vysvětlit podstatu humanismu. [charakterizuje humanismus]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické termíny související s tématem renesance a humanismus.. [překládá se slovníkem výrazy uvedené v pracovním listě]
  • Zopakovat pojmy z renesance. [společné zopakování na konci hodiny, ústně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • referát žáka
  • frontální výuka
  • práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
anglický slovník, učebnice, obrazové encyklopedie

Popis hodiny
Úvod
Diskuse na téma: kulturní a architektonické styly, které jsme již poznali, čím se tyto styly lišily, významní představitelé apod.

Hlavní část
Seznámit s pojmem renesance, významnými znaky tohoto stylu, jeho představiteli a jejich výtvory: Da Vinci, Boticelli, Buonarotti, Santi aj. Výuka je doplněna ukázkami jejich výtvorů.
Rozdat pracovní listy, žáci budou pracovat ve dvojicích.
Hledají informace k jednotlivým osobnostem a obrázkům, doplňují 2 jména renesančních umělců: architektura, sochařství a malířství.Informace vyhledávají v anglickém slovníku a obrazových encyklopediích. Pojmy z renesance jsou doplněny o anglické termíny.
Závěr
Výtvarně nadaní žáci mohou namalovat kopii některého z proslulých obrazů.
Na konci hodiny společně zopakovat všechny anglické výrazy uvedené v pracovním listu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zámecké parkychateau parks ikona zvuk
renesanceRenaissance ikona zvuk
nádvoří s arkádamicourtyards with arcades ikona zvuk
architekturaarchitecture ikona zvuk
návrat k anticereturn to Antiquity ikona zvuk
renesance a humanismusthe Renaissance and Humanism ikona zvuk
renesanční arkádový zámek a městský palácRenaissance arcade castle and town palace ikona zvuk
technika sgrafita a freskové malbythe sgraffiti technique and frescoes ikona zvuk
zámecká zahradacastle garden ikona zvuk
smysl životathe meaning of life ikona zvuk