logo

Mimoevropské civilizace

I. - úvodní informace
Název:
Mimoevropské civilizace
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s asijskou kulturou v 16. a 17. stoeltí [uvede stavby: kamenné chrámy a hrobky v Indii a Číně, japonské zahrady a jezírka]
  • Kolonizace asijských zemí Evropany. [vysvětlí postupné ovládnutí a vykořisťování asijských států]
  • Porobení říší Aztéků a Inků v Americe. [objasní jak si počínali Španělé v říši Aztéků a Inků, vyhodnotí důsledky]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické termíny. [ústní ověření, žáci opakují vybrané fráze, zkoušení na konci hodiny]
  • Zopakovat anglické výrazy uvedené v pracovním listu. [žáci doplňují otázky v pracovním listu, překládají za pomoci slovníku anglické fráze]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • referát žáka: říše Inků
  • skupinová a individuální práce
Učební pomůcky:
mapa, pracovní listy, dějepisné atlasy, anglicko - české slovníky

Popis hodiny
Úvod
Seznámit žáky s cílem hodiny a anglickou slovní zásobou, nahlas opakují, důraz je kladen na správnou výslovnost.
Rozdat dějepisné atlasy a slovníky.
Přiblížit žákům asijskou kulturu 16. a 17. století: kamenné chrámy nebo hrobky v Indii a Číně, japonské umění, stavba zahrad a jezírek, ukázat nejslavnější hrobku: Tádž Mahal v Agře.

Uvést příklady vykořisťování asijských zemí Evropany: nucená práce, hrozba násilí a vojenského útoku, poškozování místního obchodu. Portugalci v Africe a Indii, později Angličané, Španělé (Filipíny) a Nizozemci (Indonésie).

Motivační referát: říše Inků, diskuse.
Hlavní část
Seznámit žáky s říši Aztéků ve střední Americe, osobnost H. Corteze a jeho teror.
Porobení říše Inků F. Pizzarem, Nové Španělsko.
Popsat chování Španělů v říších - diskuse.
Referát žáka: Říše Inků
Jižní Amerika - obsazení Portugalci.
Severní Amerika - zakládání osad, Angličané, Nizozemci a Francouzi.
Závěr
Rozdat pracovní listy, doplňují učivo, překládají anglické výrazy, odpovídají na anglické otázky. Pracují se slovníkem a s mapou.
Ústní zkoušení anglických frází.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
velké koloniální říšegreat colonial empires ikona zvuk
tabáktobacco ikona zvuk
černí otrociblack slaves ikona zvuk
kávacoffee ikona zvuk
kakaococoa ikona zvuk
Severní AmerikaNorth America ikona zvuk
ŠpanělskoSpain ikona zvuk
bavlnacotton ikona zvuk
cesta kolem světajourney round the world ikona zvuk
koloniecolony ikona zvuk
brambora, bramborya potato, potatoes ikona zvuk
AsieAsia ikona zvuk
chrám, chrámya temple, temples ikona zvuk
zlatogold ikona zvuk
říšean empire, empires ikona zvuk
Tichý oceánthe Pacific Ocean ikona zvuk
stříbrosilver ikona zvuk
Na mapě ukaž rozsah říše Inků.Show on the map the area of the Inca Empire ikona zvuk
Porovnej mezi sebou civilizace a říše předkolumbovské Ameriky.Compare civilizations and kingdoms of Pre-Columbian America. ikona zvuk
krocanturkey ikona zvuk
bohatstvíwealth ikona zvuk
Jižní AmerikaSouth America ikona zvuk
papoušekparrot ikona zvuk
Atlantský oceán je mezi Evropou a Amerikou.The Atlantic ocean is between Europe and America. ikona zvuk
Aztékovéthe Aztec people ikona zvuk
hrobkavault ikona zvuk
koloniální vykořisťovánícolonial exploitation ikona zvuk
Inkovéthe Inca ikona zvuk
vývoz otrokůslave export ikona zvuk
kamenná stavba, kamenné stavbya stone construction, stone constructions ikona zvuk
PortugalskoPortugal ikona zvuk